Algemeen 

De-Drogisterij.nl / Reprint b.v. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. De-Drogisterij.nl / Reprint b.v. draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door De-Drogisterij.nl / Reprint b.v. worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door jou gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde .verkeersgegevens. van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van jouw computer geregistreerd. Tevens wordt naar je surfgedrag gekeken op de site van De-Drogisterij.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 - het verwerken van jouw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;

 - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;

 - het kunnen doen van (depersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Jouw gegevens, zullen wij tot 7 jaar, na je laatste bestelling bewaren, vanwege wettelijke gronden. Wij moeten wettelijk alle order- en verkoop informatie kunnen voor leggen aan de belastingdienst. Wel kunnen je gegevens, indien gewenst, verwijderd worden uit de webshop en van de nieuwsbrief.

E-mail adressen die via inschrijving aangemeld zijn voor onze nieuwsbrieven, zullen in het systeem bewaard worden tot wederopzegging. Opzeggen kan altijd via de link in de e-mail (zie ook het kopje “Rechten”).

Gegevens van wanbetalers en/of fraudeurs, zullen we voor onbepaalde tijd in ons eigen systeem bewaren, voor onze eigen bescherming. Deze zullen, niet met anderen gedeeld worden, buiten de nodige instanties voor eventuele juridische stappen of vervolging.

Links

De site van De-Drogisterij kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft De-Drogisterij geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Beveiliging

Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. De-Drogisterij hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De-Drogisterij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht.

Rechten

Je kunt altijd aan De-Drogisterij vragen welke gegevens over je worden verwerkt. Hiertoe kun je een e-mail sturen. Ook kun je per e-mail aan De-Drogisterij vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die De-Drogisterij zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je via de afmeldprocedure zoals op de site vermeld, De-Drogisterij hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als je daarvoor je emailadres hebt opgegeven.

Informatie over ons privacy beleid

Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van De-Drogisterij dan kun je een e-mail sturen naar info@de-drogisterij.nl of bellen naar 0297-760 360